Piškotki
Namestili so se piškotki kateri so potrebni za delovanje spletne strani oz. so bili nameščeni v času prenosa podatkov do vas.
Pojasnilo o nameščenih piškotkih
V redu

klimaa.si
prodaja klimatskih naprav

 
dodaj stran med priljubljene
poklicite nas
 

Pogosta vprašanja

Lon Kredit - plačilo na obroke od 3 do 60 mesecev

V sodelovanju s Hranilnico LON vam kot pooblaščeni kreditni posrednik omogočamo možnost nakupa izdelkov iz naše ponudbe na obroke.

Znesek kredita: od 300 EUR do 5.000,00 EUR (Fiksni obrok skozi celotno dobo odplačevanja). Doba odplačevanja kredita: od 3 do 60 mesecev.
Ob sklepanju kredita ni nobenega plačila – prvi obrok se plača 18. naslednji mesec.
Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije (v fiksnem obroku so že všteti vsi stroški: zavarovanje, glavnica in obresti)
Kje? 
Na naslovu: BIRO.SI d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana v času od 9:00 do 15:00 ure. 
Pogoji in kaj je potrebno predložiti za odobritev kredita.
Za izračun ali informacije prosim pokličite na 01 429 22 37 ali pošljite e-mail na biro@biro.si

Za vašo informacijo vam podamo nekaj primerov izračunov obročnega odplačevanja glede na vrednosti nakupa in dobo odplačevanja: 

 Nakup v vrednosti     EUR x 36 mesecev  EUR x 24 mesecev        EUR x 12 mesecev      
 1.500 EUR  49,53 €  71,69 €  137,34 €
 1.000 EUR  33,15 €  47,98 €    91,93 €
    700 EUR  23,40 €  33,87 €    64,89 €
    500 EUR  pod minimalnim zneskom  24,46 €    46,87 €

Vsi stroški kredita so všteti v prikazanem obroku (strošek odobritve, zavarovanja, obresti, glavnica).  
Prvi obrok se plača naslednji mesec od dneva odobritve in vedno 18. v mesecu.

Kreditno odplačevanje je primerno za vse naše kupce ne glede katere banke ste komitent in si lahko izberete klima napravePanasonicDaikinMitsubishi, Gree z montažo ali brez. Možno je tudi deljeno plačilo ( delno na kredit, delno gotovina ali vse na kredit ) pogoj je le, da je minimalni znesek kredita 300€ in minimalni znesek obroka 20€.

Podjetje Biro.si d.o.o. ima z Hranilnico LON  sklenjeno pogodbo o kreditnem posredovanju, zato lahko nakup ali storitve plačate z kreditom brez obiska banke.  Pooblastilo banke je razvidno na naslednji povezavi:  Izjava banke o pooblastitvi bančnega kreditnega posrednika.

Kako do kredita?
Po izvedbi internetnega naročila ali prejemu našega predračuna-ponudbe se oglasite na našem naslovu Biro.si d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana v času med 9:00 in 15:00 uro od ponedeljka do petka in v cca 30-ih minutah sklenete pogodbo. 

Kako poteka postopek odobritve kredita?
Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v aplikacijo banke, bo le ta v cca. 15 minutah preverila ter kredit odobrila ali zavrnila. Za odobreni kredit iz aplikacije izpišemo dokumentacijo, ki jo podpišete in jo posredujemo v banko.
V roku 1-2 dni od prejema popolne dokumentacije banka sprosti koriščenje kredita. 
Nato vam naročene izdelke dostavimo na vaš naslov razen, če bo dogovorjeno drugače.
Konkretno pri nakupu klime z montažo dogovorimo z vami rok izvedbe.

Koliko vas stane kredit?
V zgornji tabeli je nakja orimerov izračunov.
Ob konkretnem naročilu vam podamo izračun in navedemo višino mesečnega obroka. Ta obrok je fiksen skozi ves čas odplačevanja.
Znesek obroka že vključuje vse stroške kredita ( odobritev, zavarovanje, obresti ). Navedeni zneski se za nekaj centov lahko razlikujejo na dan izračuna / odobritve kredita.
Vsekakor lahko na KREDIT kupite tudi druge izdelke iz naše ponudbe www.biro.si ali www.klimaa.si v skupni vrednosti do 4.000€.

Splošne značilnosti kredita
Kredit Lon je potrošniški kredit. Zanj lahko zaprosijo imetniki osebnega računa ene od bank v Sloveniji, torej komitenti in nekomitenti Hranilnice Lon. Odplačilna doba je od 3 do 36 mesecev.
Kredit se lahko odobri za nakup blaga ali plačila storitev ( nakupa klime z montažo ali brez ter drugih izdelkov iz naše ponudbe na www.biro.si ).  

Kaj je potrebno prinesti s seboj - obvezna dokumentacija?
Zaposleni:
- Plačilna lista ( za pretekli mesec iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki je na izpisku prometa po TRR),
- Bančni izpisek s strani banke o original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu ali,
  drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
- Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
- Davčna številka
Upokojenci:
- Bančni izpisek s strani banke o original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva pokojnine v preteklem mesecu ali,
  drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova pokojnine
- Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica),
- Davčna številka
- Pokojninski odrezek* ( *samo v primeru, ko ni možno iz bančnih izpiskov razbrati podatka, da gre za nakazilo pokojnine)

Višina kredita
S kreditom plačate celoten nakup do maksimalno 5.000€. V obrok se vključi tudi strošek kredita ( odobritev, zavarovanje, obresti ).
Lahko pa se odločite s kreditom plačati le del vrednosti nakupa.
Višina odobrenega kredita je odvisna od vaših rednih prejemkov in ne sme presegati 20% priliva iz naslova plače ali pokojnine s tem, da je minimalni prejemek enaki ali višji od minimalne neto plače, ki je trenutno 613,66 (Jul.2017).

Kdaj plačate prvi obrok
Na prodajnem mestu ob sklepanju pogodbe se nič ne plačuje. Prva anuiteta zapade 18. naslednjega meseca od datuma odobritve.
Odplačilo kredita je preko trajnega pooblastila banki za poravnavanje mesečnih obveznosti ali trajnega naloga pri drugi banki (kjer ima kreditojemalec odprt transakcijski račun).
Datum bremenitve osebnega računa je vedno 18. v mesecu.

Podatki o Kreditu Lon - minimalni in maksimalni zneski ter stroški kredita:
* Minimalni znesek kredita: 300,00 EUR
* Maksimalni znesek kredita: 5.000,00 EUR
* Minimalni znesek mesečnega obroka: 20,00 EUR
* Maksimalni znesek anuitete: ne sme presegati 20 % od višine priliva plače oziroma pokojnine
* Minimalna doba odplačila: 3 mesece
* Maksimalna doba odplačila: 60 mesecev

Strošek odobritve kredita:
Stropek odobritve je že obračunan v samem obroku kredita in se ne plačuje posebej.

Znesek zavarovalne premije:
Premija se obračuna na skupni znesek vračila kredita. Kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav.
( tudi ta strošek je že vštet v samem obroku kredita in se ne plačuje posebej)

Obrestna mera:
Obresti so že všteti v samem obroku kredita in se ne plačujejo posebej.

Strošek odobritve, znesek zavarovalne premije in obrestna mera se poda pri vsakem izračunu in ga strana za konkretni znesek kredita dobi na vpogled pred podpisom pogodbe.

Minimalna neto plača - pogoj za odobritev kredita :
* trenutno veljavna znaša 613,66 EUR

Kdo lahko zaprosi za kredit - kreditojemalec mora biti fizična oseba, ki:
* je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
* je dopolnil 18 let,
* je zaposlen ali upokojen in njegov priliv ni nižji od neto minimalne plače
* je imetnik osebnega računa s kartico (ne pooblaščenec) ene od bank v Sloveniji
* ob izteku dobe kreditiranja ne bo presegel 75. leta starosti,
* ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja ali pred tem osebni stečaj ni bil pravnomočno končan,
* ob odobritvi kredita nima neplačanih zapadlih obveznosti iz kreditov,
* ob odobritvi kredita pri vpogledu v aplikacijo SISBON (Slovenski informacijski sistem bonitet) nima aktivnih negativnih
   dogodkov (vpogled opravi banka).
* Osnova za pridobitev kredita je nakazilo plače ali pokojnine. Priliv plače, ki je osnova za določitev kreditne sposobnosti, 
   mora biti vsaj v višini neto minimalne plače.

KAKO IZVEDEM NAKUP S PLAČILOM NA OBROKE, ČE NIMAM MOŽNOSTI PRIHODA V LJUBLJANO?
Tudi za vas imamo rešitev, pokličite nas na 01 429 22 37 in dogovorili bomo za vas primerno rešitev.

Znamke klimatskih naprav

Mitsubishi Electric
Daikin
Panasonic
Gree
Toshiba

© 2021 www.klimaa.si
vse pravice pridržane

izdelava: terrarossastudio.com